1. Acasa
  2. /
  3. Protecția datelor cu caracter...

Protecția datelor cu caracter personal

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată, RADIAL SOLUTIONS S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing și publicitate și răspunsul la solicitări, plângeri, feedback general referitoare la serviciile sau produsele Radial Solutions.

 

Furnizarea datelor personale (nume, prenume, angajator, număr telefon, adresă e-mail) sunt necesare pentru transmiterea informațiilor solicitate de dumneavoastră prin Formularul de contact și/sau formularul de abonare la newsletter și constituie obligație din partea dumneavoastră. Radial Solutions nu va furniza informațiile cerute dacă refuzați completarea sau completați parțial Formularul de contact și formularul de abonare la newsletter.

Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator și nu sunt comunicate altor destinatari. Autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari și, în consecință, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate.

Prin completarea datelor dvs. în Formularul de contact sau formularul de abonarea newsletter declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Radial Solutions, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Radial Solutions pentru desfășurarea activităților de marketing, publicitate, reclamă.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către: Radial Solutions, Bd. Unirii, nr. 57, bl. E4, scara 4, ap. 114, București, Sector 3 sau pe adresa de e-mail [email protected]. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Extras din procedura „Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal”

Societatea Radial Solutions S.R.L. (denumită în continuare Societate) ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Identificarea și autentificarea utilizatorilor. Utilizatorii care are acces la baza de date se identifică prin folosirea unui cod unic de identificare și se autentifică prin introducerea unei parole pe platforma online. Utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces.

Tipul de acces. Utilizatorii accesează datele numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, astfel: colectare, înregistrare, organizare, stocare, utilizare, citire.

Colectarea datelor. Sistemul informațional utilizat de operator înregistrează data, ora și tipul accesului oricărui utilizator la datele cu caracter personal

Execuția copiilor de siguranță. Intervalul de timp la care se execută copiile de siguranță este de 6 (șase) luni.

Computerele și terminalele de acces. Accesul la computere și terminalele de acces se face prin autentificare cu parolă.

Fișierele de acces. Orice accesare a bazei de date este înregistrată într-un fișier de acces,

Imprimarea datelor. Se realizează numai de către utilizatori autorizați pentru această operațiune.

Radial Solutions